Ổ đũa lăn hình trụ 4 dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 127mm - 1400mm
  • Đường kinh ngoài (D): 174.65mm - 1780mm
  • Độ dày vòng bi (B): 150.812mm - 1260mm
  • Giới hạn r/min : 1320 - 1630000