Ổ đũa lăn hình trụ 2 hàng

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 20mm - 400mm
  • Đường kinh ngoài (D): 42mm - 540mm
  • Độ dày vòng bi (B): 30mm - 140mm
  • Tĩnh (C₀) : 57kN- 6000kN
  • Giới hạn r/min : 600 - 10000