Ổ đũa đỡ một dãy không vòng cách

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 20mm - 1120mm
  • Đường kính ngoài (D): 42mm - 1360mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 16mm - 185mm