Ổ đũa đỡ một dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 15mm - 800mm
  • Đường kính ngoài (D):35mm - 1150mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 11mm - 230mm