Ổ côn một dãy lắp cặp mặt đối mặt

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 25mm - 320mm
  • Đường kính ngoài (D): 62mm - 480mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 36,5mm - 200mm