Ổ côn một dãy hệ mét

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 15mm - 360mm
  • Đường kính ngoài (D): 42mm - 419mm
  • Độ dày (T): 14,25mm - 140mm