Ổ côn một dãy hệ mét có gờ chặn vòng ngoài

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 35mm - 65mm
  • Đường kính ngoài (D): 80mm - 140mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 19mm - 36mm