Ổ côn một dãy hệ inch

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 14.989mm - 838.200mm
  • Đường kính ngoài (D): 34.988mm - 1041.400mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 10.998mm - 93,662mm