Ổ bi tiếp xúc góc 4 điểm

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 15mm - 200mm
  • Đường kính ngoài (D):35mm - 400mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 11mm - 78mm