Ổ bi đỡ tự lựa

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 5mm - 240mm
  • Đường kinh ngoài (D): 19mm - 320mm
  • Độ dày vòng bi (B): 6mm - 60mm
  • Tĩnh (C₀) : 0,48kN- 30.5kN
  • Giới hạn r/min : 45000 - 2200