Ổ bi đỡ tự lựa on adapter sleeve

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d1): 17mm - 45mm
  • Đường kính ngoài (D):47mm - 110mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 14mm - 40mm