Ổ bi đỡ tự lựa có vòng trong kéo dài

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 20mm - 60mm
  • Đường kính ngoài (D):47mm - 110mm
  • Chiều rộng (C): 14mm - 22mm