Ổ bi đỡ tự lựa có phớt

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 10mm - 70mm
  • Đường kính ngoài (D):30mm - 125mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 14mm - 40mm