Ổ bi đỡ tự lựa

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 5mm - 240mm
  • Đường kính ngoài (D):19mm - 320mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 6mm - 74mm