Ổ bi đỡ một dãy có phớt

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 3mm - 160mm
  • Đường kính ngoài (D): 9mm - 240mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 3,5mm - 51mm