Ổ bi đỡ một dãy có nắp và vòng chặn

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 10mm - 70mm
  • Đường kính ngoài (D): 30mm - 150mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 9mm - 35mm