Ổ bi đỡ một dãy bi

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 3mm - 1500mm
  • Đường kính ngoài (D): 10mm - 1820mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 2.5mm - 155mm