Ổ bi đỡ hai dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 10mm - 100mm
  • Đường kính ngoài (D): 30mm - 180mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 14mm - 55mm