Ổ bi đỡ có một dãy có rãnh tra bi

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 10mm - 120mm
  • Đường kính ngoài (D): 30mm - 180mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 9mm - 37mm