Ổ bi đỡ chặn một dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 10mm - 240mm
  • Đường kính ngoài (D):30mm - 440mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 9mm - 80mm