Ổ bi đỡ chặn hai dãy

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 10mm - 75mm
  • Đường kính ngoài (D):30mm - 160mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 14mm - 68,3mm