Khóa đai ốc có rãnh then

LIÊN HỆ
  • Kích thước : 10mm - 1120mm
  • Đường kính ngoài (d₃): 18mm - 1300mm
  • Chiều rộng (B): 4mm - 125mm