Khóa đai ốc bằng khóa tích hợp

LIÊN HỆ
  • Kích thước : 10mm - 200mm
  • Đường kính ngoài (d₃): 20mm - 250mm
  • Chiều rộng (B): 9mm - 34mm