Gối hai nửa gang cầu GLH

Gang cầu GLH

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (d1): 220 ~ 380 mm
  • Chủng loại: Gối đỡ 2 nửa