Gối đỡ TVN

LIÊN HỆ
  • Ổ bi đỡ tự lựa dải 12 và 13
  • Ổ tang trống tự lựa dải 213
  • Ổ lăn lỗ thẳng lắp trên trục bậc có đường kính từ 20 - 75mm