Gối đỡ tự lựa UCT 200 – UCT 218

UCT 200 – UCT 218

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 12mm – 90mm
  • Chủng loại: Gối đỡ tự lựa