Gối đỡ tự lựa UCP 201 – UCP 218

UCP 201 – UCP 218

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 12mm – 90mm
  • Chủng loại: Gối đỡ tự lựa (Gối đỡ liền bi)