Gối đỡ tự lựa UCFL 201 – UCFL 218

UCFL 201 – UCFL 218

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 12mm – 90mm
  • Chủng loại: Gối đỡ tự lựa