Gối đỡ tự lựa UCFC 201 – UCFC 218

UCFC 201 – UCFC 218

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 12mm – 90mm
  • Chủng loại: Gối đỡ tự lựa