Gối đỡ tự lựa UCF 200 – UCF 218

UCF 200 – UCF 218

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 12mm – 90mm
  • Chủng loại: Gối đỡ tự lựa