Gối đỡ SONL

LIÊN HỆ
  • Ổ tang trống lựa dải 222
  • Ổ lăn CARB dải C22
  • Vòng lăn lắp với ống lót côn rút trên trục suốt có đường kính từ 75 đến 220mm
  • Vòng lăn lỗ thẳng tắp trên trục bjaac có đường kính từ 85 - 240mm