Gối đỡ SDG

LIÊN HỆ
  • Ổ tang trống tự lựa và ổ lăn CARB với nhiều chuỗi kích thước
  • Ổ lăn lắp với ống lót côn rút trên trục suốt có đường kính 125 - 530mm Trên trục bậc 125 - 530mm
  • Ổ lăn lắp với ống lót côn rút trên trục bậc có đường kính từ 125- 600mm
  • Ổ lăn lắp với ống lót côn đẩy trên mục bậc có đường kính 135 - 600mm
  • Ổ lăn lỗ thẳng tắp trên trục bậc có đường kính từ 140 - 710mm