Gối đỡ SBD

LIÊN HỆ
  • Ổ tang trống tự lựa dải 230 231 222 232
  • Ổ lăn CARB dải C30, C31, C22, C32
  • Ổ lăn lắp với ống lót công rút trên trục suốt có đường kính từ 90 đến 400mm
  • Ổ lăn trên gối rút và trục bật với seating trụ có đường kính từ 90 - 400mm
  • Ổ lăn lỗ thẳng tắp trên trục bậc có đường kính 100 - 420mm