Gối đỡ SAF

LIÊN HỆ
  • Ổ đỡ bi đỡ tự lựa dải 12 và 13
  • Ổ tang trống tự lựa dải 222 223 230
  • Ổ lăn CARB dải C 22, C 33, C 30
  • Ổ lăn lắp với ống lót côn rút trên trục suốt
  • Ổ lăn lỗ thẳng tắp trên trục bậc