Gối đỡ hai nửa SSN 509 – SSN 532

SSN 509 – SSN 532

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 40mm – 140mm
  • Chủng loại: Gối đỡ 2 nửa