Gối đỡ hai nửa SN 506 – SN 532

SN 506 – SN 532

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 25mm – 140mm
  • Chủng loại: Gối đỡ hai nửa