Gối đỡ hai nửa SD 500 – SD 600

SD 500 - SD 600

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 150mm – 260mm
  • Chủng loại: Gối đỡ hai nửa