Gối đỡ hai nửa SD 3134 – SD 3184

SD 3134 - SD 3184

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (d1): 150mm – 400mm
  • Vật liệu: Gang xám (Cast Iron), Gang cầu (Ductile Iron)
  • Chủng loại: Gối đỡ hai nửa