Gối đỡ hai nửa SAF 216 – SAF 340

SAF 216 – SAF 340

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 140mm – 420mm
  • Vật liệu: Gang xám, gang cầu
  • Chủng loại: Gối đỡ hai nửa