Gối đỡ hai nửa 722500 SERIES

722500 SERIES

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt (dl): 20mm – 60mm
  • Mã số vòng bi/bạc đạn sử dụng tương ứng: từ series 722505 ~ 722513
    • Bi tròn (cầu): 1205K ~ 1213K; 2205K ~ 2213K
    • Bi Cà na (tang trống) 2 dãy tự lựa: 22205K ~ 22213K