Gối đỡ dải 30 31

LIÊN HỆ
  • Ổ tang trống lựa dải 230, 231 và 232
  • Ổ lăn CARB dải C 30, C31, C32 trên trục
  • Ổ lăn lắp với ống lót côn rút nên trục suốt có đường kính từ 150 đến 470mm
  • Ổ lăn lỗ thẳng lắp trên trục bậc cáo đường kính từ 170 đến 500mm