Gối đỡ cốt lớn STL 132572

STL 132572

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt: ~ 100-360 mm
  • Chủng loại: Gối đỡ đặc biệt GLH
  • Xuất xứ: GLH made in Taiwan