Gối đỡ cốt lớn HSDGD3044

HSDGD3044

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt: ~ 100-360 mm
  • Chủng loại: Gối đỡ đặc biệt GLH