Gối đỡ cốt lớn HBND SERIES

HBND SERIES

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt: ~ 100-360 mm
  • Chủng loại: Gối đỡ đặc biệt GLH