Gối đỡ cốt lớn B-30

B-30

LIÊN HỆ
  • Đường kính cốt: ~ 100-360 mm
  • Chủng loại: Gối đỡ đặc biệt GLH
  • Xuất xứ: GLH made in Taiwan