Gối đỡ 2 nửa cốt lớn GLH

Cốt lớn GLH

LIÊN HỆ
  • Đường kính (d1) : cốt lớn từ 220 ~ 380 mm
  • Chủng loại: Gối đỡ 2 nửa