Cụm con lăn có phớt chặn đầu ICOS™

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong(d): 12mm - 30mm
  • Đường kính ngoài (D): 32mm - 62mm
  • Độ dày vòng bi trong (B): 10mm - 16mm