Con lăn trên thanh ray loại Yolk

LIÊN HỆ
  • Đường kinh dưới con lăn (Fw): 7mm - 42mm
  • Chiều rộng ( C): 7.8mm - 22.7mm
  • Đường kính ngoài (D): 16mm - 72mm