Con lăn kim / ô tiếp xúc góc

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 12mm - 70mm
  • Đường kinh ngoài (D): 24mm - 100mm
  • Độ dày vòng bi (B): 16mm - 45mm
  • Tĩnh (C₀) : 9,65kN- 163kN
  • Giới hạn r/min : 5600 - 26000