Con lăn cam

LIÊN HỆ
  • Đường kính trong (d): 10mm - 35mm
  • Đường kinh ngoài (D): 32mm - 80mm
  • Độ dày vòng bi (B): 9mm - 27mm